Hotel Transylwania Mavis

Kolorowanki Hotel Transylwania.

Mavis, córka Drakuli, która pomaga mu prowadzić hotel Transylwania.