Karty Pracy – Zegar zaznacz godziny

Karty pracy zegar. zegar zaznacz godziny na tarczach zegara.

Zaznacz godziny na tarczy zegara.